100 Riješenih ispitnih zadataka iz mehanike tla, SKRIPTA

E-mail Ispis
Ocjena: / 112
LošeOdlično 

Paul Tabori : „Kad bi se samo jedna desetina od one silne količine papira, koja se troši na štampanje kojekakvih formulara, svakojakih "bijelih knjiga" ili propisa, upotrijebila za štampanje čitanki i udžbenika, danas na svijetu više ne bi bilo nepismenih“.

Problemi obuhvaćeni ovom grupom riješenih zadataka su oni iz osnovnih oblasti mehanike tla, od zapreminskih odnosa, zbijanja i klasifikacije tla, preko principa efektivnih napona i procjeđivanja vode kroz tlo, do proračuna intenziteta i trajanja slijeganja, horizontalnih pritisaka tla, proračuna vertikalnih napona od dodatnog opterećenja i čvrstoće tla, kao i osnovni principi proračuna stabilnosti kosina i dopuštenih napona u tlu. Obzirom da se teoretske osnove mogu pronaći u svakoj standardnoj literaturi vezanoj za Mehaniku tla, nisu posebno priložene teoretske osnove, a korišteni dijagrami i formule objašnjeni su pri samoj izradi zadataka, uz potrebne napomene.

Upute na svaku moguću grešku ce biti velika korist, i iste su poželjne

U prilogu su linkovi poglavlja knjige :

Naslov

Uvod

Osnovni pojmovi

Efektivni naponi i tecenje

Naponi od povrsinskog opterecenja

Cvrstoca

Slijeganje

Horizontalni pritisci tla

Osnove stabilnosti kosina

Principi proracuna dopustenih napona

Slozeniji problemi

10 zasto 10 zato

Zabavna strana Mehanike tla

Literatura

Zadnja

Naslovi pred poglavlja

Komentari (50)
 • Nesa  - sve pohvale
  Skripta je odlicna, bar iz onoga sto sam prelistao. Svaka cast na ulozenom trudu. Pozdrav
 • Anoniman
  Fantasticno
 • Student
  Konkretno => ODLICNO!
 • Anoniman
  predobro odradjeno,samo ovaj bar code na kraju:),nema šanse!!!
 • FASF  - Greskica...:)
  Imam dobronamjernu opasku :). Ima mala greska u pisanju u zadataku br. 50, u formuli za slijeganje vrijednost prirasta napona je 57, trebalo bi biti 7, a vrijednost slijeganja je proracunata sa korektnom vrijednosti... Pozz
 • admin
  Takve opaske su uvijek dobrodošle

  Hvala,

  bit će popravljeno ubrzo
 • nebojsa popovic  - 100 resenih zadataka
  gde može da se kupi
 • admin
  Ovo je još uvijek samo gruba verzija skripte, koja nije printana. Ideja je da i u finalnom obliku (sa korigovanim eventualnim greškama) bude dostupna svima kao besplatna .pdf verzija, a printati je moze svako za sebe.
 • admin
  greška : str. 61. : piše : "Granica platičnosti se određuje Casagrande-ovim aparatom (kako i testom sa padajućim konusom),
  dok se granica plastičnosti određuje valjanjem valjčida na staklenoj podlozi", a treba Granica tečenja se određuje ..."

  Greška je korigovana ...
 • dejan  - mehanika tla i temeljenje
  Pozdrav,
  gdije mogu skinuti skriptu s riješenim zadacima. Na ovoj stranici nece uopće da mi otvara.
  Poz
 • bozo  - zelim naruciti skriptu
  Zelim naruciti skriptu

 • admin
  Skripta je besplatna, ne može se kupiti :0
 • admin
  Zahvaljujući kolegi Ajdinoviću, uočene su greške u zadacima 27 i 28, u oblasti "Naponi od površinskog opterećenja". Greške su korigovane.
 • admin
  str 29. korekcija iz : "critical value" u "constant volume"
 • raul_07
  zadatak 36.cvrstoca tla..mislim da obrnuto formula ide za ovaj sinus :D
 • admin
  Sigma 3 je označeno kao maksimalni glavni napon, jer se aksijalno opterećenje smanjuje, pa se dešava zatezanje duž uzorka
 • vivax  - Ms
  Zadatak 82. Kaze koristiti proracun sa konstantnim modulom stisljivosti. Ali u zadataku nije zadat taj modul stisljivosti, i slijeganje je urađeno sa 2 Ms-a jedan je 3000 a drugi 20000. Pa mi to nesto i nije najjasnije.Zasto su koristena 2 modula stisljivosti i odakle nam oni posto u zadataku nisu zadani.Hvala.
 • admin
  Ovo je zadatak koji se sastoji od više podzadataka. Profil tla je zadat u uvodu gdje piše da je prvi sloj sa Ms=3 000, a drugi sa Ms = 20 000. Taj modul je konstantan za svaku dubinu pojedinog sloja.

  Karakterstike tla zu zadane na str. 60.
 • admin
  Korigovana je štamparska greška u izrazu za FS "beskonačne" kosine u poglavlju : Osnove stabilnosti kosine.
 • admin  - greška
  Kukić : "str. 37, rješenje za trajanje konsolidacije (pod b), fali jedna nula u minutama", bit će korigovano ubrzo
 • Anoniman
  GREAT :D !!!!!!!!!!
 • Anoniman
  da pogledam
 • marko007  - molba
  skripta je super i puno mi je pomogla ali ne mogu nikako da riješim jedan zadatak iz konsolidacije tla..
  pa me zanima imate li jos neke zadatke iz tog poglavlja? ili ako bi mi neko dao ideju kako da rijesim?

  inace zadatak ide ovako :
  Na sloju saturirane gline, debljine 5 m, gradi se šljunčani nasip visine 6 m i širine krune 30 m, obujamske širine 19Kn/m3 i efektivnog kuta unutarnjeg trenja 35* . Ispod sloja gline je pijesak do većih dubina. Razina podzemne vode je na površini terena. Koeficijent propusnosti gline je 2x〖10〗^(-9) m/s., edometarski je modul sišljivosti 3Mpa , a nedrenirana čvrstoća 60 kPa. Zbog ubrzanja konsolidacije temeljnog tla, privremeno se povećava visina nasipa. Dimezijonirajte nasip i njegovo privrmeno nadvišenje. Metodom konačnih razlika , kao riješenju Terzaghieve jednadžbe jednodimenzionalne konsolidacije, treba izražunati potrebno povećanje visine nasipa kako bi se 80 % konsolidacije realiziralo kroz polovinu vremena u odnosu na nasip bez nadvišenja....
 • admin
  na stranici 527 knjige :

  http://ebookee.org/Advanced-Soil-Mechanics-3rd-Edition_213479.html

  urađen je sličan primjer

  Nadam se da ce biti od pomoći, u svakom slučaju u istoj knjizi prije tog primjera objašnjene su teoretske osnove koje su više nego dovoljne da se shvati navedeni problem
 • marko007  - :D
  hvala puno :)
 • koeficijenti  - .
  Ne mogu nigdje dovoljno detaljno da nađem, a i kad nađem, nađem i nešto što to demantuje, pa da pitam ovdje. U pitanju je određivanjae koef. aktivnog pritiska tla ka. Po Rankine-u alfa=90, beta=delta=0. A recimo našao sam zadataka (gabioni) gdje je rađeno po Rankine-u, a beta nije jednaka nuli. Da li je to pogrešno zadatak urađen ili tako treba za gabione? I još jedno pitanje. Da li zakošenost donje plohe armiranog potpornog zida može uticati na ka, tj da li se i dalje radi po Rankine-u ako je alfa=90, beta=delta=0 (meni je logično da se radi, al negdje sam vidio i drugačije, tj da taj dio rade po Coulomb-u).
 • admin
  koeficijent aktivnog pritIska ne zna da li se radi o gabionima ili o betonskom zidu ... postoji izraz za Rankinov Ka za slučaj kosog terena iza zida, ali bi tačnije bilo koristiti Coulomb-ov izraz u tom slučaju. Danas se svakako ručni proračun koristi samo kao kontrola rezultata preciznije numeričke analize pa ima smisla koristiti Rankine-ov Ka za svaki slučaj. zakošenost donje plohe nema utjecaja na ka ako se radi klasična granIčna ravnoteža, ali obzirom da horizontalni pritisak zavisi od pomjeranja zida, kosa donja površina može utjecati na pomjeranja pa posljedično na horizontalni pritisak, to je neznačajno pa je odgovor da nema utjecaja.

  za proračun zida nije presudno da li se koristi rankineov ili coulombov koef horizontalnog pritiska. od sve priče o ka smatram da je najbitnije znati da je to odnos horizontalnog i vertikalnog efektivnog napona.

 • koeficijenti  - .
  Hvala puno na brzom odgovoru. I vidim da ima liteatura, ali bilo bi lakše ako to neko već zna. Zanimaju me zadaci tipa 58-66 u skripti tj. horizontalni pritisci tla, računanje stabilnost potpornih tidova, napona i slično. Gdje bi mogao još takvih zadataka nać?
 • admin
  mislim da u knjizi Čorić : "Geostatički proračun" ima par primjera, ali se svaki primjer svakako svodi na jedan te isti princip, pa je korisnije skontati princip proračuna pa ce svi primjeri biti jasni ...
 • koeficijenti  - .
  Hvala puno. Znam da se svi svode na isto, al opet, svaki zadatak u sebi može imati neku sitnicu koja je drugačija nego kod drugih, pa da na ispitu budem što spremniji, da izvježbam što više različitih primjera. :) Hvala puno. Pozdrav.
 • Marko  - Dal je ovo greška?
  Zadatak 71!! Zadana je težina tla=17,7 kN/m3 , dok je kod računanja vertikalnog efektivnog napona i Terzaghia uzimano 15 kN/m3!!
 • admin
  jest ... još gresaka je primjećeno od strane studenata .... ali nikako da se nakanim da to popravim ... pozz
 • nelly
  Da li se kod zakosenosti temeljne plohe proracun zida provodi na isti način kao i kod ravne plohe?i gdje se mogu naci takvi rijeseni primjeri?pozz
 • admin
  nemam urađeni primjer, ali princip se ne razlikuje od proračuna zida sa horizontalnom temeljnom plohom ...

  Opterećenje koje djeluje na zid svodi se u težište te kose plohe nakon čega se dokazuje sigurnost protiv klizanja po toj zakošenoj plohi. Tako je bolje konstruisati zidove sa kosom plohom, jer se na taj način povećava normalni napon na kontaktnoj površini a smanjuje smičući napon.

  Doprinos zakošenosti temlejne plohe na ponašanje konzolnog L zida istraživao je John S. Horvath ... članak se zove : Effect of footing shape on Behavior of Cantilever Retaining Wall.
 • mery982
  Da li je u zadatku 80 kod proracuna horizontalnog pritiska zaboravljena kohezija ili i ne treba da se dodaje?I kad se racuna momenat u odgovarajucoj tacki, da li se dijagram pritiska crta samo do te tacke u kojoj se trazi momenat ili moze do podloge, i da li ce se dobiti isti momenat ako se racuna sa druge strane?
 • admin
  Nema kohezije u izrazu za koeficijent horizontalnog pritiska u stanju mirovanja ... Za stanje mirovanja horizontalni pritisak je proizvod vertikalnog efektivnog napona i Ko ... Stanje mirovanja nije granično stanje ...

  Ako je potrebno izračunati samo momenat onda je dovoljno izračunati pritiske samo do tačke u kojoj se trazi momenat ... Ako treba izračunati pritiske na zid onda treba izračunati i nacrtati ukupni dijagram pritisaka ...

  Nece se dobiti isti momenat ako se pretpostavi da je aktiviran ukupan pasivni otpor ... Dok se konstrukcija nalazi u ravnozeži aktiviran je obično samo dio pasivnog otpora (onoliko koliko treba za ravnotežu) ... Ono sto mi računamo kao terorestki maksimalni mogući pasivni otpor nije veličina pasivnog otpora potrebnog za ravnotežu. To bi značilo da je pasivni otpor oslonac i kada se izračuna reakcija u tom osloncu iz nekog od uslova ravnoteže, onda će za tako usvojeni pasivni otpor momenat biti isti sa obe strane ...
 • mery982
  Hvala Vam puno na tako brzom i konkretnom odgovoru.Samo me zanima jos zasto se u zadatku 74 nije koristila tezina potopljenog tla (20-9,81) umjesto 20 kN/m3?
 • admin
  pa za proračun totalnih napona koristi se saturirana zapreminska težina, dok se za efektivne koristi efektivna (odnosno potopljena) zapreminska tezina. Te vrijednosti sa potopljenom težinom su izračunate kao razlika totalnog napona i pornog pritiska (zadnja kolona - efektivni naponi). Isto to se moglo i direktno izračunati korištenjem suhe zapreminske tezine za slojeve iznad nivoa vode i potopljene zapreminske težine za slojeve ispod nivoa podzeme vode ...
 • vedran86
  Kada imamo AB potporni zid koji je ispred oblozen kamenom oblogom, da li se u tom slucaju geostatički proračun provodi za aktivno stanje, ili za stanje mirovanja (da li se racuna horizontalni pritisak sa Ka ili K0)?
  Hvala unaprijed na odgovoru:)
 • admin
  Pretpostavljam da se kamena obloga nalazi samo u podnožju zida ... ili je zid cijelom prednjom površinom obložen kamenom iz estetskih razloga ...

  Bez obzira o kojem slučaju se radi, teoretski, na zid će djelovati aktivni pritisak. Ta obloga se izvodi tek nakon što se završe radovi na betoniranju i zasipanju, pa je u fazi izvođenja te obloge aktiviran aktivni pritisak.
 • Santrac  - Stabilnost kosina
  Malo je nejasna formulacija zadatka kod beskonacno duge kosine, jer se pominje suva I potopljena kosina. Trebalo bi da stoji: suva, potopljena (hidrostaticki pritisci) i izlozena filtraciji (hidrodinamicki pritisci).

  Kada je npr. rec o kosini od peska, Fs je ~ isti za suvu i potopljenu kosinu jer je F' priblizno FI.

  Kada je kosina izlozena filtraciji paralelno kosini i ako je piezo nivo u nivou terena, faktor sigurnosti je priblizno 0.5Fs.
 • admin
  Hvala na primjedbi ... Slažem se ... Trebalo je to razdvojiti ...
 • Nenad  - Geotehnika
  Ko god da je uradio ove zadatke i postavio svaka njemu čast, teško je naći neko konkretni štivo iz Geotehnike! :)
 • Lidija
  Knjiga je odlicna! :D Veoma mi je koristila u poslu.
 • tomislav  - komentar i pitanje
  izvinite sto cu koristiti reci koje su postale banalne : pametni ste , plemeniti i velikodusni . ali , iskren sam . hvala !
  mene interesuje obrazac za racunanje napona i sleganja na viseslojnom tlu , gde je prvi sloj sabijeni sljunak radi poboljsanja karakteristika tla ispod temelja samca , trake i ploce . molim Vas za malo detaljniji odgovor !
 • admin
  hhhbaš Vam hvala, pozdrav,

  pa princip je isti kao i u slučaju da se radi o jednom sloju tla. Jedina razlika je što slučaju više slojeva koristimo više modula stišljivosti ( NPR. uz dodatne napone u šljunku koristimo modul stišljivosti šljunka - npr Ms = 50 MPa ako je zbijen, a uz dodatne napone u drugom materijalu koristmo modul stišljivosti tog materijala npr glina Ms = 10 MPa, iid za bilo koji broj materijala tla.

  Dodatni naponi u tlu od površinskogh opterećenja od npr. temeljne trake najveći su pri samoj površini ispod trake i naglo opadaju sa dubinom. Iz tog razloga zamjena tla dubine približno jednake širini terake ili više ima doprinosa na smanjenje slijeganja čak i ako se radi o temeljenju po principu da se zamjena ne oslanja na tvrđe tlo (jer su upravo na tim dubinama najveći dodatni naponi od opterećenja na temelju).

 • Radenko kovacevic  - Mehanika tla
  Kako , mogu da narucim skriptu ?
  Pozdrav !
  Njegoseva b.b. Niksic
 • Admin
  Pozdrav,

  skripta ne postoji u printanoj formi, možete preuzeti pdf sa prilozenih linkova
 • Anoniman
  Pokusajte kod izdavaca: AGM KNJIGA
  Ahmic Slavica 063-847-0725, 011-261-8554
 • Adnan
  Pozdrav,
  možel mi neko poslat s građevinskog fakulteta 3 godina, skriptu mehanika tla i stijene 3.
  Hvala.
Komentiraj
Vaši kontakt detalji:
Komentar:
:D:angry::angry-red::evil::idea::love::x:no-comments::ooo::pirate::?::(
:sleep::););)):0
Security
Molim unesite anti-spam kod sa slike.
 

Login / Registracija

 • Prijava
 • Registracija
  Registration
  *
  *
  *
  *
  *
  REGISTER_REQUIRED
 • K.Terzaghi, London 1951.godine :

  "Temelji građevina uvijek su bili pastorčad zato što nema slave u temeljenju i što uzroci uspjeha ili neuspjeha leže skriveni duboko u tlu, ali djela osvete temelja zbog nedostatka brige o njima mogu biti veoma zbunjujuća."

  R. Peck :

  "Uvjeren sam da teorija mehanike Tla i rezultati laboratorijskih testova služe samo kao vodič inžinjeru za prepoznavanje faktora koji mogu uticati na uspješno projektovanje i izvođenje stvarnog projekta"

  Shout Box

  Zadnja poruka: 1 Godina, 10 mjeseci prije
  • Heganović23 : da li imaju negdje preradjeni primjeri temeljenja plitkih temelja sa trougaonim opterecenjem (skripta, zbirka, clanak, link stranice...)? :)
  • ers : koristi ko GEO5 geotehničke programe?
  • admin : Postavio sam link u komentarima na temi Plaxis 8.2 Professional
  • bezjak : mogu dobit skrekanu verziju GEO5
  • admin : Javite se na mail : askejaETlive.com, pa Vam mogu poslati one za koje ja znam ...
  • ado : jel se negdje moze dobiti spisak firmi u BiH koje se bave geotehnickim ispitivanjima?
  • beton : POTREBAN MI JE ULTRAZVUČNI INSTRUMENT KOJI OČITAVA LONGITUDINALNE I TRANSFERZALNE PARAMETRE IZ KOJIH SE ODREĐUJE POASONOV KOEFICIJENT STIJENA, UJEDNO KO U BOSNI TO MOŽE DA ISPITA

  Samo registrirani clanovi mogu ostaviti poruku